-
Ekspertyzy techniczne

W zakres naszej działalności wchodzą  opracowania związane z ochroną przeciw pożarową obiektów budowlanych. Opracowujemy ekspertyzy techniczne  dla obiektów przemysłowych, użyteczności publicznej, mieszklanych oraz zabytkowych. Opracowujemy projekty przystosowujące budynki do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Prowadzimy procedury związane z uzyskaniem odstępstw od obowiązujących przepisów pod względem ochrony pożarowej.© 2015 Attik Projektowanie i Nadzór