-
Symulacje ewakuacji 

Specjalizujemy się w wykonawstwie symulacji ewakuacji ludzi z obiektów zagrożonych pożarem. Sumulacje wykonujemy za pomocą nowoczesnych metod inzynierii bezpieczeństwa pożarowego. Stosowane narzędzia pozwalają  na przeprowadzenie analizy geometrii oraz rozmieszczenia układów ochrony przeciwpożarowej w kontekście zapewnienia efektywnej ewakuacji ludzi z budynku. Każde opracowanie zawiera wiele trybów symulacji z uwzględnieniem definiowania cech pracowników znajdujących się w danym budynku, co pozwala na zakładanie różnych scenariuszy ewakuacji oraz na dokonanie porównania wartości dostępnego czasu bezpiecznej ewakuacji (ASET - Available Safe Escape Time) z wymaganym czasem bezpiecznej ewakuacji (RSET - Required Safe Escape Time ). 
© 2015 Attik Projektowanie i Nadzór