Projekty typowe
W naszej ofercie znajdziecie Państwo projekty typowe, które po adaptacji do warunków miejscowych umożliwią uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację inwstycji. Każdy projekt typowy można dostować do własnych potrzeb wprowadzając zmiany indywidualne. Zmiany te dotyczą układu funkcjonelanego pomieszczeń, wielkości i rozmieszczenia otworów okiennych i drzwiowych, kąta nachylenia połaci dachu oraz technologi wykonania obiektu. 

Projektowanie indywidualne 
Świadczymy usługi  w zakresie projektowania indywidualnego obiektów
  • mieszkaniowych jednorodzinnych, w tym adaptację projektów typowych pod warunki lokalne  
  • mieszkaniowych wielorodzinnych,
  • przemysłowych
  • inwentarskich
  • usługowych
  • usługowo-handlowych 
  • użyteczności publicznej
Zakres prac projektowych dotyczy zarówno nowych obiektów jak i również przebudów, rozbudów i  remontów obiektów istniejących 
Wykonujemy pełnobranżowe  projekty budowlane, wykonawcze, powykonawcze oraz opracowania koncepcyjne. 
Przy realizacji projektów budowlanych na życzenie klienta prowadzimy wszystkie niezbędne procedury urzędowe. 

Zobacz cenniki dla budownictwa jednorodzinnego 

© 2015 Attik Projektowanie i Nadzór