Konkurs pn. "Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenów przyległych 
do budowanego zbiornika retencyjno - rekreacyjnego na cele turystyczno - rekreacyjne"

Opis Konkursu
II miejsce w konkursie organizowanym przez Powiat Milicki pn. "Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenów przyległych do budowanego zbiornikaretencyjno - rekreacyjnego na cele turystyczno - rekreacyjne" Zakres konkursu obejmujący tereny przyległe do zbiornika wraz z rozwiązaniami architektonicznymi  obiketów towarzyszących ( budynek restauracyjny, budynek magazynowy, scena na wodzie, obiekty małej architektury) 
________________________________________
Dane kokursu:
  • Lokalizacja inwestycji: Milicz
  • Inwestor: Powiat Milicki
  • Zakres prac: Projekt konkursowy


© 2015 Attik Projektowanie i Nadzór