Studio nagraniowe z zapleczem mieszkalnym

Opis inwestycji 
Inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie budynków  dziewiętnastowiecznego założenia folwarcznego na studnio nagraniowe z zapleczem mieszkalnym. Projekt obejmujący adaptację akustyczną pomieszczeń.
Zakresem opracowania objęto następujące zagadnienia:
  • Ocenę zagrożenia hałasem zewnętrznym komunikacyjnym
  • Ocenę emisji hałasu do środowiska 
  • Ocenę i dobór izolacyjności akustycznych przegród budowlanych
  • Określenie wymagań dotyczących komfortu akustycznego 
  • Dobór materiałów wykończenia wnętrz w sposób zapewniający optymalne warunki rozproszenia dźwięku i rozkładu chłonności akustycznej, 
  • Wykonanie symulacji brzmienia muzyki i mowy w projektowanych pomieszczeniach  
Opracowanie obejmuje przegrody budowlane i rozwiązania techniczne wymagające komfortu akustycznego  lub na niego wpływające w projektowanym obiekcie.
_____________________________________
Dane inwestycji:
  • Powierzchnia użytkowa: 1200 mkw
© 2015 Attik Projektowanie i Nadzór